มีผู้เยี่ยมชม  14063 คน
    นับจากวันที่ 20 กรกฎาคม 2549

       กิจการของ หจก.กิตติชัยอุสาหกรรมหาดใหญ่ คือเป็นผู้ผลิต และออกแบบสินค้าสแตนเลสแผ่น, สแตนเลสเส้น - ฉาก,ท่อสแตนเลส, เหล็ก, อลูมิเนียม ทุกชนิด ซึ่งเป็นผู้ผลิต ที่มีชื่อเสียงในเรื่องของ
คุณภาพและมาตรฐาน ที่ได้สร้างความเชื่อถือให้แก่ผู้นำไปใช้ มาเป็นเวลากว่า 9 ปีีด้วยทีมงานวิศวะกร,
ที่มีประสบการณ์และความสามารถทางด้านนี้โดยเฉพาะ รับเหมางานโครงสร้าง โรงงานอุตสาหกรรม
โรงงานผลิตอาหารและอาหารกระป๋อง โรงน้ำแข็ง ห้องเย็น โรงปลาป่น เครื่องจักร งานสร้าง งานกลึง
เดินท่อ ต่าง ๆ 
 

Copyright© AllRight Reserved 2018
139 หมู่ 1 ถ.กาญจนวนิช ต.ท่าข้าม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลาTEL : 0-7433-5013, 0-7444-8887 FAX : 0-7444-8896