ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิตติชัยอุตสาหกรรมหาดใหญ่
       Kittichai Industries Hatyai Ltd.,Part

       ประเภทธุรกิจ  :     บริการ ผู้ผลิต


หจก.กิตติชัยอุตสาหกรรมหาดใหญ่ (Kittichai Industries Hatyai Ltd.,Part.)
ทะเบียนเลขที่ : สข.2772 วันที่จดทะเบียน 31 มกราคม พ.ศ. 2537
ผู้จัดการคือ นายนิมิตร บัวดำ

 

Copyright© AllRight Reserved 2018
139 หมู่ 1 ถ.กาญจนวนิช ต.ท่าข้าม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลาTEL : 0-7433-5013, 0-7444-8887 FAX : 0-7444-8896